TICKETS
In het weekblad voor Salland publiceerde journalist Lauk Bouhuijzen onlangs een artikel waar we erg blij van werden!

Publieksonderzoek provincie Overijssel onder 17 gesubsidieerde evenementen 
 
Waardering voor ‘beeldbepalend evenement’ Ribs en Blues erg hoog; een 9,1
 

RAALTE/ZWOLLE -  De waardering voor Ribs en Blues is erg hoog. In een onderzoek van de provincie Overijssel naar de 17 grote sport en culturele evenementen die afgelopen jaren financieel ondersteund werden scoort het Raalter festival tijdens Pinksteren een 9,1 als het gaat om laagdrempeligheid en toegankelijkheid voor een groot publiek. Voor alle 17 Overijsselse beeldbepalende evenementen is dat gemiddeld een 8,2.   
Het onderzoek werd onder de bezoekers van alle evenementen gehouden. Het is onderdeel van een evaluatie van de gang van zaken afgelopen vier jaar (eigenlijk vijf jaar omdat door corona de evenementen allemaal minstens 1 jaar niet konden worden gehouden). Destijds koos Overijssel 17 grote evenementen uit als zijnde ‘beeldbepalend’ en zorgde voor een flinke financiële ondersteuning.     
Voor de komende jaren moet er een nieuw beleid komen waarover Provinciale Staten komend voorjaar gaat praten. In grote lijnen zal dat weinig afwijken. Wel was vijf jaar geleden met name de economische factor van belang; hoe belangrijk zijn deze evenementen voor de provinciale economie (gasten van buiten Overijssel voor horeca en hotels bijvoorbeeld) en de daarmee verbonden werkgelegenheid. 
De komende jaren wil het college van Gedeputeerde Staten  het accent verschuiven naar zaken als het belang van het stimuleren van de sociale samenhang in de provincie en een Overijsselse samenleving waaraan heel veel mensen, met name vrijwilligers, meewerken. Sportevenementen zijn verder belangrijk om (deelname) aan sport te bevorderen. Culturele evenementen zorgen ervoor dat iedereen op laagdrempelige wijze kan kennis maken met cultuuruitingen en daarnaast kansen bieden voor talentontwikkeling.
Ribs en Blues scoort met een 9,1 vooral hoog op het onderdeel laagdrempeligheid en toegankelijkheid. Alleen het Hengelose festival Art Brut Biënnale scoort met een 9,2 net iets hoger. Gemiddeld krijgen alle 17 onderzochte festivals op dit onderdeel een 8,2.  Ter vergelijking; het Dickensfestival in Deventer kreeg op dit punt een 8,3, net als het Bevrijdingsfestival in Zwolle. 
Alle festivals werden in de gehouden enquête onder de bezoekers ook op 3 andere thema’s onderzocht; vergroot het de mogelijkheden om cultuur mee te maken, versterkt het de sociale contacten en is het uniek in Nederland? Met respectievelijk een 8, een 8,3 en een 8,4 scoort het Raalter festival op die punten ook hoog.  Gemiddeld krijgen de 17 Overijsselse evenementen een iets lagere waardering; respectievelijk een 7,9, een 7,5 en een 7,7.